I když se možná někomu může zdát, že jsou tyto síťové filtry a kabely jen nějakým doplňkem k drahému audio aparátu, v žádném případě to tak není. Jedná se o plnohodnotné komponenty, které mají na výsledné znění tak velký vliv, jak kvalitní je celý aparát. Troufám si říct, že na kvalitativní úrovni, tyto síťové filtry a kabely takřka zdvojnásobí jeho cenu, což má tím větší platnost, čím kvalitnější aparát následuje.

Síťové filtry a kabely

ACVF/DC/EMI

nenápadný adaptér, který skrývá hned dvě funkce. Velmi účinně filtruje EMI a zároveň DC složku v síti.

Síťové filtry

jsou dnes již nepostradatelnou součástí každého kvalitního audiosystému. Snad dokonce povinnost.

Síťové kabely

tento napájecí kabel, díky použitým materiálům a praktické geometrii blokuje většinu VF rušení v síťi.

A co lze od těchto, dnes již nezbytných síťových filtrů a kabelů jakožto plnohodnotných komponentů audia očekávat?

Zatím co napájecí kabel zajistí správnou barvu interpretů a nástrojů, jejich přesné zaostření v prostoru, adaptérový filtr uvolní celou hudební scénu a doslova ji vytrhne z aparátu.
Výsledkem je, lehkost, vzdušnost všech tónů, oddělení jednotlivých nástrojů od sebe a jejich opravdovost. S těmito filtry má celý aparát tendenci mizet.

Často slýchávám názor, jak může síťový napájecí kabel nějakým způsobem zlepšit zvuk audia, když jsou před ním kilometry měděného drátu ve zdi, následně v zemi až k vysokonapěťovému trafu. Je to právě proto, že tomu tak přesně je. Rozvodné kabely přes svojí impedanci naberou po cestě rušení, které je všude kolem, a to se tedy snadno indukuje a šíří.
V síťovém rozvodu je kromě 230V/50Hz obrovské množství VF rušení a nežádoucího signálu, který tam nepatří, ať už se tam dostal jakkoliv. Je to způsobeno zejména spínacími zdroji ostatních spotřebičů, připojenými motory, což způsobují hlavně velké firmy, ale i množství těch malých naindukovaných signálů tvoří nezanedbatelnou skupinu. Veškeré nadzemní vedení působí jako obrovská anténa pro všechny blízké vysílače.
VF rušení projde transformátorem, paradoxně, tím více, čím je transformátor kvalitnější. Usměrňovací diody nejsou pro VF žádný problém, daleko lépe jsou na tom usměrňovací elektronky s vysokým vnitřním odporem. Ale obyčejné elektrolytické kondenzátory za usměrňovacími diodami neumějí filtrovat (zkratovat) VF.
Pro tyto rušivé VF již nestojí nic v cestě a spojí se na pracovních odporech zesilovacích prvků se signálem a výrazně ovlivní jeho barvu. U předzesilovačů a RIAA je vzhledem k lepšímu poměru ke slabému signálu škodlivý účinek ještě větší a nejhorší dopad má VF na DAC a PC, tam přímo ovlivňuje správné čtení a časování dat.
Na ten poslední kousek napájecího kabelu těsně před audiem jsou tedy kladeny vysoké nároky. Má za úkol naindukované VF rušení co nejvíce potlačit. Z toho vyplývá, že mají veliký význam použité materiály pro vodiče, izolace a spolu se správnou geometrií optimální impedance, což zaručí minimální přenášenou šířku pásma – dolní propust.
Výše uvedený EMI/DC filtr v adaptéru, neobsahuje málo účinný konvenční LC obvod. Jedná se o kombinaci třech obvodů za sebou, které tady nechci prozrazovat.
Výše uvedený kabel není jen obyčejný drát. Tento kabel, v kombinaci spolu s adaptérovým filtrem, opravdu funguje jako velmi účinný filtr, který dokáže každý komponent v celém audiu o řád posunout k vyšší kvalitě.