Transfomátory made in Horn Studio

Vypadají standardně? Ale standardní nejsou. Ve svých přístrojích jsem dříve používal různé od různých známých výrobců. Některé byly hodně drahé. Míval jsem problémy, většinou hrály špatně vysoké kmitočty, zvuk byl drsný, roztřepaný. Dnes mám ve svých aparátech již pouze tyto.

Výstupní transformátory

Znění elektronkových zesilovačů je na kvalitních výstupních transformátorech nejvíce závislé a přes to jsou právě tyto největším kompromisem. Všiml jsem si chudého znění některých elektronkových zesilovačů, způsobené do jisté míry právě nevhodnými výstupními transformátory.
Výstupní transformátor je kompromisem mezi hlubokými kmitočty a vysokými kmitočty a zkreslením jehož příčinou je stejnosměrné a střídavé sycení. Pokud chci perfektní průběh na nejnižších kmitočtech, potřebuji výkonné velké jádro a vysokou indukčnost – hodně závitů. Velké jádro i vysoká indukčnost znamená více drátu což má za následek sice malé střídavé sycení, ale zároveň také vysokou parazitní kapacitu, která silně omezuje vysoké kmitočty. To je důvod, proč malý transformátor bývá zvukově lépe hodnocený, ovšem vysoké zatížení trafa, ať už stejnosměrně a nebo střídavě sytí snadněji malé jádro a dochází při vyšších hlasitostech ke zkreslení signálu. Snažím se navíjet transformátory tak, aby hluboké kmitočty měly asi kolem 15-20Hz -3dB, což mi při správné technologii navíjení vynese 150 – 200kHz -3dB, a to je myslím slušný výsledek.
Neznám důvod, kromě snížení střídavého sycení, proč by měly výstupní transformátory přenášet pásmo kolem 5Hz, což často vidím. Takovéto OPT mají onen „kulatý“, nudný  zvuk bez vysokých harmonických detailů. Mám vyzkoušené, že úbytek 10Hz na spodním pásmu zvýší horní pásmo o 100kHz. Hlavním kritériem volby počtu závitů je vnitřní odpor elektronky, čím je menší, tím vychází menší poměr, nižší indukčnost, elektronka se dá více zatížit, je zapotřebí méně závitů a výsledek je vyšší šířka pásma. To by mohlo napovědět, jaké elektronky používat, ale to není jediné kritérium ke správnému výběru a hlavně pracovat se musí s tím, co je k dispozici. Vnitřní odpor elektronky určuje její zatěžovací impedanci, která je kritická k její spodní hranici. S vyšší impedancí nemají elektronky, na rozdíl od tranzistorů problém. Na vyšší impedanci elektronka dorovnává napětí a má menší zkreslení. Když si představíme impedanční charakteristiku standardní reproduktorové bedny, nejnižší impedance je pouze kolem 200Hz, pak ještě někde okolo 1kHz, závisí to na počtu reproduktorů a konstrukci výhybky. Z toho vyplývá, že výroba správného výstupního trafa je balancování v úzkém pásmu. Standardní výstupní transformátor vždycky nějak hrát bude. Ovšem návrh a výroba výborného výstupního transformátoru jde udělat pouze jediným možným správným způsobem. Vše ostatní je standardní způsob.

Samostatnou kapitolu tvoří převodní vazební transformátory. Použití těchto transformátorů v zesilovači má obrovské výhody. Tou největší je absence vazebních kondenzátorů, které nikdy nejsou dostatečně kvalitní, aby se stihly nabíjet a vybíjet v rytmu složitého audio signálu. Druhý důvod částečně souvisí s prvním, a to je časová konstanta, kde nízká kapacita má sice lepší odezvu, ale zase nepřenese spodní kmitočty. A o fázových problémech pomlčím.

Tady si dovolím zmínit jednu nejasnost. A z nejasnosti je hned nedorozumění. Abych mohl správně navrhnout transformátor, potřebuji vědět, k čemu ho chce klient přesně použít. Proto mi není jasné některé jejich značení, mám na mysli impedanci.  Podle mého názoru, to zanáší do správného určení veliký zmatek. Dám příklad, třeba označení 5k/5k. Z tohoto značení je jasné pouze to, že jde o převod 1/1, nic víc. Měla by tím zřejmě být udaná maximální zátěž primární strany vzhledem k vnitřnímu odporu konkrétní elektronky, tedy minimální indukčnost. Aby totiž na primární straně vznikla zátěž 5k, musela by být, podle poměru 1/1 na sekundární straně impedance také 5k. Pokud zatížím sekundár impedancí 10k, potom to samé trafo bude mít značení 10k/10k. To je zmatek, co? Tak, že, jediné, co mě zajímá je poměr závitů a indukčnost primáru, která je přímo úměrná s vnitřním odporem předcházející lampy. Z toho vyplývá DC odpor. U výstupních transformátorů je vše jasné, protože je známá zatěžovací impedance.

Transformátory vyrábím na profesionální cnc navíječce. Drát je přesně kladen a vrstvy jsou navzájem kvalitně proloženy. Některé magneticky stíním a potom je zalévám speciální hmotou. Vývody mohou být vyvedeny čistým stříbrným drátem, standardně používám vysokofrekvenční, pevný, postříbřený měděný drát. Mohu je vyrobit i vám, ale upozorňuji předem, že si je nechám dobře zaplatit. Navíjím je náročnou metodou při použití speciálních materiálů. Zhotovení mi potom zabere hodně času. Síťové transformátory ani tlumivky nevyrábím, ty kupuji, jsou jednoduché a není na tom co pokazit.