EL84SEU titul

Proč elektrony

Začněme pokusem. Vezměte obyčejný levný a nebo ten nejlepší možný širokopásmový reproduktor, na tom v testu nezáleží, a porovnejte na nich znění různých zesilovačů. Budou slyšet značné rozdíly. Proč? Širokopásmové reproduktory se svojí konstrukcí blíží k ideálnímu (zde pominu zkreslení membránou a omezení rozsahu, rýpalové by mi to neodpustili)- lehká membrána, silný magnet. Silný motor snadno kopíruje signál, každá změna je okamžitě slyšet. Každý je schopný ihned určit, který zesilovač hraje lépe a který hůř. Vysoké preference budou mít jednoduché elektronkové, pak bude trochu mezera, potom budou tranzistorové Áčka typu PassLabs a nejhůře dopadnou mnohasetwattová tranzistorová monstra.
V podstatě kralují lampy, tranzistory jsou horší, pro oboje ale platí, čím menší výkon – méně zesilovacích stupňů, tím lepší znění na jeho konci. Rýpalové opět namítnou: Však připojte tu vaši jednočinnou lampu k mým špičkovým komerčním drahým bednám a uslyšíte, který zesilovač je lepší. Já říkám, že rozdíl slyšet nemusíte..
Jasně, elektronkový SET na takovéto reproduktory nestačí výkonem a mnohdy ani tlumením, často velmi podladěný basák se bez nízké výstupní impedance zesilovače ani neobejde. Pokud ale dáme elektronkovému zesilovači správný reproduktor, okamžitě se nám odmění perfektně konturovanými tóny.
Ale jinak, dejme všem testovaným zesilovačům ty nejlepší možné podmínky, a to jsou právě ony „nadupané střeďáky“ bez filtru, kde při jednom wattu bude kolem 100dB akustického tlaku. To musí být ony tranzistorové 300W zesilovače přece na prázdninách. Taky že jsou, takový širokopásmový reproduktor nepředstavuje pro silný stroj žádnou zátěž, nádherně kopíruje signál a on může ukázat, co v něm opravdu je. V těchto luxusních podmínkách výkonové tranzistorové zesilovače, s přepychovými parametry, před elektronkami rychle ztrácí. Citlivý reproduktor okamžitě odhalí všechny nedostatky v signálovém řetězci. To co tranzistorový zesilovač předvádí do citlivého reproduktoru budou předvádět zajisté do standardního, akorát to bude méně slyšet.
A tady se nabízí otázka, která je zároveň pointou. A nebude náhodou méně slyšet něco i ze samotné muziky?
A co když se mi nelíbí charakter znění citlivého širokopásmového reproduktoru. Ano, to je jedinný správný argument. Je třeba hledat kompromis mezi účinností reproduktoru a jeho zněním s přihlédnutím na technologii zesilovače. Přece nebude tranzistorový zesilovač jako standard aparátu jen proto, že má 300W, čímž končí všechny jeho výhody. Potřebuji vybrat z těch nejlépe znějících reproduktorů ten nejcitlivější, abych mohl použít nejjednodušší možný zesilovač, který co nejméně pokazí signál. Pokud mám silný tranzistorový zesilovač zapojený na necitlivé reproduktory, budou tyto reproduktory maskovat jejich projev, a budou tedy maskovat i samotnou hudbu. Budu pak nucený napravovat nedostatky různými propojovacími kabely, ale ztráta jemných detailů se už dohnat nedá.
Pokud neprovedete tento jednoduchý test, nedozvíte se, jak ve skutečnosti ten který zesilovač hraje. Lidské ucho si totiž snadno přivyká a hudba jsou hlavně emoce, nastupuje psychoakustika, a tam kvalita nehraje takovou roli. Není náhodou, že pokud se podíváte na světové top žebříčky reproduktorů, na prvních místech se pohybují Voxativ a JBL. Ačkoliv by se zdálo, že jsou obě tyto kategorie, od sebe na hony vzdálené (na jedné straně pouze jeden širokopásmový reproduktor a na straně druhé stojí v podstatě výkonný PA systém), mají společnou jednu velmi důležitou vlastnost. Touto společnou vlastností je vysoká citlivost reproduktorů, což má za následek, že stačí velmi malý výkon zesilovače k dosažení značného akustického tlaku. Všechny rozdíly v přístrojích na ně napojené, budou zřetelně slyšet a ty elektronkové budou mít zjevnou výhodu.
Horn Studio v podstatě má v zastoupení velmi podobné produkty ve svém portfóliu.
Na jedné straně špičkové širokopásmové reproduktory Japonské Fostex, Anglické Lowther, či Německé AER, všechny osazené v hornech pro rozšíření šířky pásma.
Na straně druhé dvou, tří i čtyřpásmové velmi citlivé reproduktory, dělené standardně filtry s možností připojit je na jednoduchý elektronkový SE zesilovač.

A je nyní na nás, vybrat ten nejlepší možný zesilovač, DAC, kabely.